Startowisko-Hänschberg

Startowisko Hänschberg am Kottmar

Ogólne informacje

Zbocze Hänschberg am Kottmar s?u?y?o na pocz. lat 90’ g?ównie jako teren dla lotni cho? jako miejsce bezsilnikowego lotnictwa ma d?ug? histori?. Od lat 20’ XX wieku. Startowa?y tu szybowce za pomoc? katapulty zainstalowanej na górnym wyp?aszczeniu. Aktualnie mo?e by? u?ywane tylko do startów zboczowych a opiekuje si? nim nasze Stowarzyszenie jako u?ytkownik terenu. Patrz równie? #Geländeinformation DHV.

Dane i mapa startowiska Hänschberg

KoordynatyKierunekDługośćWysokośćKoszty
N51°00’04.80“
E14°39’31.80“
170° – 210°/500m<>440m
Δ 60m
Opłata dzienna: 5 EUR
Opłata roczna (Irgersdorf i Hanschberg): 30 EUR

Regulamin startowiska/wskazówki dla pilotów

 • Zakaz lotów 01.04. do 31.07.
 • Ograniczony ruch lotniczy od 01.08. do 15.09. Przed startem koniecznie uzgodni? to z dzier?awc? p. Oriwol: +49 172/7945858 lub p. Urland: +49 172/3773858 lub zarz?dem: +49 3586/30330
 • Prosz? u?ywa? obu publicznych parkingów „Kottmarschenke“ lub „Parkplatz Spreequelle”.
 • Piloci, któ®zy s? po raz pierwszy powinni zasi?gn?? instrukcji od pilotów Stowarzyszenia lub wskazanych przez nas osób
 • Uwaga przy kierunku wiatru >190°, turbulencje od zawietrznej na starcie. Szczególnie przy wietrze >20kmh
 • Szkolenia paralotniowe nie s? tu dozwolone.
 • uwa?a? na porz?dek I czysto??!

Op?ata za starty

Wp?ywy pokrywaj? koszty umowy z w?a?cicielami/dzier?awcami terenu. Nadwy?ki przeznaczamy na koszty funkcjonowania nowej stacji pogodowej (Holfuy) na maszcie GSM na górze Mönchswalder Berges.

 • Op?ata: dzienna 5 EUR; roczna (Irgersdorf & Hänschberg) 30 EUR ? cz?onkowie zwyczajni naszego stowarzyszenia s? z op?aty zwolnieni
 • Op?at? mo?na wnie?? poprzez obecnych cz?onków stowarzyszenia, via Paypal lub przelewem.
 • Ucieszymy si? równie? bardzo je?li wesprzecie nasze inicjatywy dobrowoln? dotacj?. Z góry dzi?kujemy


  W przypadku problemów z PayPal lub pyta? co do startowiska prosimy o pisa? na:
  haenschberg@leichtflieger-oberlausitz.de

Pogoda

Aktualne dane pogodowe z pobliskiej stacji pogodowej #Ebersbach-Neugersdorf. Optymalne warunki przy wietrze SSO-S 10do max.20kmh. Na #Meteo-Parapente warto sprawdzi? wiatr na ?rednich wysoko?ciach, który na poziomie 1000m nie powinien przekracza? 30kmh.

Loty z Hänschberg

Wszystkie loty z Hänschberg znajdziecie tutaj:
Flüge von Irgersdorf, Görlitz, Rothenburg/OL

Komentowanie jest wyłączone.