Startowisko-Irgersdorf

Startowisko Irgersdorf

Ogólne informacje

Zbocze w Irgersdorf po?o?onym na po?udnie od Bautzen b?dzie po wielu latach znowu czynne. Pierwotnie by?o u?ytkowane jako miejsce startów górskich i holowanych paralotni i lotni. Aktualnie mo?e by? u?ywane tylko jako miejsce startów góskich, którym opiekuje si? nasze Stowarzyszenie. Patrz równie? #Geländeinformation DHV

Dane i mapa startowiska Irgersdorf

KoordynatyKierunekDługośćWysokośćKoszty
N51°06’60.00“
E14°23’04.00“
140° – 180°/435m<>375m
Δ 60m
Opłata dzienna: 5 EUR
Opłata roczna (Irgersdorf & Hänschberg): 30 EUR

Regulamin startowiska/wskazówki dla pilotów

 • Prosz? parkowa? tylko na publicznych miejscach parkingowych, nie blokowa? wyjazdu z posesji.
  Na górnym parkingu prostopadle do drogi na skraju ??ki (uzgodnione z w?a?cicielem),
 • Piloci, którzy s? po raz pierwszy w Irgersdorfie powinni koniecznie zasi?gn?? informacji od pilotów naszego stowarzyszenia lub szko?y paralotniowej Gleitschirmzentrum z Drezna,
 • Uwaga przy kierunku wiatru >180°, turbulencje od zawietrznej na l?dowisku! Przy wietrze od 20 kmh ju? przy 180° wyra?nie odczuwalne! (optymalny kierunek: 140° – 180°)
 • Wchodzenie/l?dowanie w zagrodzie z dzikimi zwierz?tami (czerwony obszar) zabronione! Po wyl?dowaniu w zagrodzie bezwarunkowo skontaktowa? si? z rodzin? Kühnel (w?a?ciciele) tel.: +49 170 5709768!
 • Ostro?nie przy wypasie zwierz?t:
  – zakaz lotów gdy zwierz?ta (krowy) s? na startowisku!
  – ograniczone dzia?ania lotnicze gdy zwierz?ta s? za elektrycznym pastuchem w dolnej cz??ci ??ki,
 • szkolenie paralotniowe tylko po uzgodnieniu z dzier?awc? ??ki,
 • Uwa?a? na porz?dek I czysto??!

Op?ata za starty

Wp?ywy pokrywaj? koszty umowy z w?a?cicielami/dzier?awcami terenu. Nadwy?ki przeznaczamy na koszty funkcjonowania nowej stacji pogodowej (Holfuy) na maszcie GSM na górze Mönchswalder Berges.

 • Op?ata: dzienna 5 EUR; roczna (Irgersdorf & Hänschberg) 30 EUR ? cz?onkowie zwyczajni naszego stowarzyszenia s? z op?aty zwolnieni
 • Op?at? mo?na wnie?? poprzez obecnych cz?onków stowarzyszenia, via Paypal lub przelewem.
 • Ucieszymy si? równie? bardzo je?li wesprzecie nasze inicjatywy dobrowoln? dotacj?. Z góry dzi?kujemy

  W przypadku problemów z PayPal lub pyta? co do startowiska prosimy o pisa? na:
  irgersdorf@leichtflieger-oberlausitz.de

Pogoda

Aktualne dane pogodowe na naszej stacji na Mönchswalder Berg (2km na wschód od Irgersdorf):

Dalsze na pobliskiej stacji pogodowej #Weifa/Steinigtwolmsdorf. Optymalne warunki przy wietrze SO-S 10-20kmh. Na #Meteo-Parapente warto sprawdzi? wiatr na ?rednich wysoko?ciach, który na poziomie 1000m nie powinien przekracza? 30kmh. Dalsze informacje pod opisami do zdj??.

Loty z Irgersdorfu

Wszystkie loty z Irgersdorfu znajdziecie tutaj:
Flüge von Irgersdorf, Görlitz, Rothenburg/OL

Komentowanie jest wyłączone.